October 16, 2011

it's a dahl sunday

kaç gündür dahl'dan bahsetmemişiz, blog polisi gelmeden bu notu iliştirdim yukarıya. bu pazar gününü dahl naifliği içinde ve olmadık yerlerde en büyük gizemleri arayarak geçirmeye karar verdim. her ne kadar boksuratlı olsam da sihire inanırım.

"and above all, watch with glittering eyes the world around you because the greatest secrets are always hidden in the most unlikely places. those who don't believe in magic will never find it."

No comments:

Post a Comment